Oh
Oh, oh, Demi toch.

Bij ieder stapje in de goede richting, lijkt de familie Verduyn telkens weer twee stappen…