Komen de broers er samen uit?
Komen de broers er samen uit?

Marwan wil allesbehalve in de buurt zijn van Julian. Wanneer Ilyas Julian vraagt om weer…

Ilyas gaat te ver
Ilyas gaat te ver

Wanneer Sami de confrontatie aangaat met Ilyas over zijn leugens die maar blijven opstapelen, is…