Op de Nine Standards Rigg, en meteen ook op de helft van mijn tocht! Nog 150 km…

4 oktober 2018


Op de Nine Standards Rigg, en meteen ook op de helft van mijn tocht! Nog 150 km te gaan… @coasttocoastuk #offlein.nl/blogSource

Recent posts