Is Stanley Laura nu al vergeten?

Is Stanley Laura nu al vergeten?

Laura heeft een punt achter haar relatie met Stanley gezet, in de hoop dat hij kiest voor de carrièrekans zien hij aangeboden kreeg in New Orleans. Maar hij lijkt ineens met hele andere dingen bezig te zijn…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *