Sjoerd is woedend nu hij weet dat Aysen altijd heeft geweten dat Anton onschuldig in de cel zat en niets heeft gedaan. Hij wil niets meer met haar te maken hebben.